Dla kobiet

Staw skokowy

Dolegliwości bólowe w obrębie stawu skokowego są szczególnie obserwowane w śród  młodszych pacjentów

Dolegliwości bólowe w obrębie stawu skokowego są szczególnie obserwowane w śród młodszych pacjentów i powstają one na tle urazów o charakterze skręcenia. Skręcenie stawu skokowego w większości przypadków ma charakter I stopnia (naciągnięcia tkanek miękkich), w trzy stopniowej skali. Natomiast jeżeli nie wdroży się odpowiedniego leczenia, może dojść do powstania przewlekłego zespołu bólowego w obrębie kluczowych więzadeł stabilizujących staw skokowy, po stronie kostki bocznej (zewnętrznej) wyróżniamy więzadła: ATF (skokowo strzałkowe przednie), CFL (piętowo – strzałkowe) oraz PTFL (skokowo-strzałkowe tylne).

Od strony kostki przyśrodkowej (wewnętrznej) czteropasmowe więzadło trójgraniaste. Jedną technik leczenia zarówno ostrych jak przewlekłīch zmian jest zastosowanie kolagenoterapii iniekcyjnej zarówno techniką mezoterapii (mikroiniekcji śródskórnych) jak i głębszych podań do uszkodzonego więzadła. W MediComfort tego typu zabiegi wykonywane są standardowo po wcześniejszej ocenie zmian patologicznych w USG. Dzięki temu lekarz może z dużą precyzją podać tropokolagen I do uszkodzonej tkanki. Warto nadmienić, iż kolagen typu I w iniekcjach może już stosować u dzieci i młodzieży od 12 roku życia, gdzie obserwuje się największą ilość urazów o młodych sportowców. Celem takiego zabiegu iniekcyjnego jest przede wszystkim regeneracja uszkodzonego więzadła, zmniejszenie jego napięcia, tym samym dochodzi do redukcji dolegliwości bólowych i poprawy ruchomości.

Poza iniekcjami do tkanek miękkich, tropokolagen I można podawać do stawu skokowego. Dotyczy to głownie osób starszych. Tak samo jak w obrębie stawów biodrowych czy kolanowych dochodzi do przeciążeń i powstawania zmian zwyrodnieniowych. Do istotnych czynników należy otyłość, zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawu biodrowego czy kolanowego, które powodują przyjmowanie nieprawidłowej pozycji czy zaburzenia chodu. Istotną rolę odgrywa również asymetria długości kończyn dolnych.

MediComfort lekarze dzięki swojemu doświadczeniu radiologicznemu zlecają badania RTG oceniające długość kończyn dolnych, oceniając jednoczasowo staw biodrowy, kolanowy oraz skokowy. A w przypadku wykrycia skrócenia kończyny, która może być czynnikiem ryzyka przekierowują chorego do specjalisty podologa, który w razie potrzeby wykonuje indywidualną wkładkę do butów. Iniekcje do stawu skokowego wymagają dużej precyzji oraz doświadczenia lekarza wykonującego zabieg. Dlatego w MediComfort przez każdym zabiegiem podania tropokolagenu I do stawu wykonywane jest badanie USG pozwalające na precyzyjne określenie miejsca wkłucia.