Dla kobiet

Dla pacjenta

Centrum terapii stawów i kręgosłupa

W naszym Centrum stosujemy uznaną, nieoperacyjną metodę HPI MediTherapy (High-precision hybrid tropocollagen and hyaluronic injections) w leczeniu bólu, która wykorzystuje zaawansowane techniki iniekcji cienkoigłowej do aplikacji medycznego tropokolagenu oraz medycznego kwasu hialuronowego. Ta metoda, wspierana precyzyjną diagnostyką za pomocą USG HRUS, znajduje zastosowanie przede wszystkim w terapii dolegliwości bólowych związanych z układem mięśniowo-szkieletowym.

Dzięki dokładnemu wprowadzeniu do stawu oraz mięśni preparatu, którego skuteczność została potwierdzona w licznych europejskich badaniach klinicznych, obserwujemy przyspieszenie procesów regeneracji i wzmacniania tkanki, co przekłada się na redukcję bólu i poprawę funkcji mięśniowo-szkieletowych.

Kwalifikacja pacjentów do zabiegu

Kwalifikacja pacjentów do zabiegów odbywa się u lekarzy specjalistów w ramach następujących placówek:

  • MediComfort Gliwice ul. Wrocławska 10 (posiadamy własny parking) tel +48 500 095 555
  • MediComfort Kraków ul. Kluczborska 15/U2 tel +48 790 663 348

Rejestracja pacjentów na konsultacje kwalifikujące odbywa się pod numerami telefonu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 18.00.

Wymagane wyniki badań przed zabiegiem

Wymagane wyniki badań przed zabiegiem w placówce MediComfort zależą od rodzaju planowanego zabiegu oraz indywidualnego stanu zdrowia pacjenta. Lekarz w MediComfort, po osobistej konsultacji i dokładnym zbadaniu pacjenta, określi, jakie specyficzne badania są niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia terapii oraz wykluczy potencjalne przeciwwskazania do zabiegu. Dopiero po analizie tych wyników oraz uwzględnieniu historii medycznej pacjenta, lekarz podejmie decyzję o dostosowaniu terapii, wyborze odpowiedniej formy zabiegu, ilości sesji oraz rodzaju użytych preparatów. Każdy plan leczenia jest więc indywidualnie dostosowany do potrzeb pacjenta, aby zapewnić maksymalną skuteczność terapii przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Płatność za zabiegi

W MediComfort dbamy o przejrzystość kosztów leczenia, dlatego ceny za poszczególne zabiegi są wyraźnie określone w naszym cenniku dostępnym dla pacjentów. Rozumiemy, że każdy przypadek jest unikalny, dlatego finalne ustalenie opłat za zabiegi odbywa się indywidualnie, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb terapeutycznych oraz zakresu planowanej interwencji.

Płatności za zabiegi można dokonywać bezpośrednio w placówce, oferujemy naszym pacjentom wygodne opcje płatności gotówką lub za pomocą terminala płatniczego. Rozumiemy również potrzeby naszych pacjentów, którzy poszukują elastycznych rozwiązań finansowych, dlatego w odpowiedzi na te oczekiwania, niektórzy pacjenci decydują się na skorzystanie z opcji medirat. Mediraty to specjalny program finansowy, który umożliwia rozłożenie kosztów leczenia na dogodne raty, co jest szczególnie pomocne w przypadku bardziej kompleksowych lub długoterminowych terapii.

Zachęcamy do kontaktu z naszą placówką lub odwiedzenia naszej strony internetowej, aby uzyskać więcej informacji na temat cennika oraz dostępnych opcji płatności. Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w znalezieniu najlepszego rozwiązania finansowego dla Twoich potrzeb terapeutycznych.

Prawa pacjenta

1.Prawo do świadczeń zdrowotnych

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Osoby wykonujące zawód medyczny powinny udzielać zgodnie z zasadami etyki zawodowej. W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, pacjent ma prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej.

2. Prawo do informacji

Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz powinien przekazać pacjentowi informacje o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu. Jeżeli pacjent nie chce być poinformowany o wszystkich lub niektórych faktach dotyczących swojego stanu zdrowia, ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielał takich informacji. Pacjent ma prawo wskazać osobę lub osoby, którym lekarz będzie udzielać wszelkich informacji o swoim stanie zdrowia i leczeniu.

3.Prawo do szacunku i godności

Pacjent ma prawo do szacunkowego i godnego traktowania, niezależnie od swojego wieku, płci, rasy, wyznania, narodowości, orientacji seksualnej, stanu zdrowia czy sytuacji społecznej. Obejmuje to prawo do prywatności oraz poufności informacji związanych ze stanem zdrowia, historią medyczną i leczeniem.

4. Prawo do wyrażenia zgody

Pacjent ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na każdy rodzaj interwencji medycznej, po uprzednim otrzymaniu pełnej informacji o planowanym zabiegu, jego korzyściach, ryzyku i możliwych alternatywach. Pacjent ma również prawo do odmowy leczenia lub wycofania zgody w dowolnym momencie.

5. Prawo do tajemnicy zawodowej

Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, diagnozy, prognostyki, leczenia oraz innych danych osobowych. Informacje te mogą być udostępniane tylko za zgodą pacjenta lub w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

6. Prawo do drugiej opinii

Pacjent ma prawo do uzyskania niezależnej drugiej opinii medycznej w celu potwierdzenia diagnozy lub planu leczenia. To prawo pozwala pacjentowi na lepsze zrozumienie swojej sytuacji zdrowotnej i podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących leczenia.

7. Prawo do skargi i odwołania

Pacjent ma prawo do wyrażenia niezadowolenia z jakości lub sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych i złożenia skargi do odpowiednich instytucji. Ma również prawo do odwołania się od decyzji medycznych, które uważa za nieodpowiednie lub niesprawiedliwe.

MediComfort Katowice-Gliwice

44-100 Gliwice
ul. Wrocławska 10

Zarezerwuj wizytę +48 500 095 555

MediComfort Kraków

31-271 Kraków
ul. Kluczborska 15/U2

Zarezerwuj wizytę +48 790 663 348

Strefa wiedzy

leczenie łąkotki - leczenie kolana

Leczenie uszkodzonych łąkotek – diagnostyka i metody leczenia 

Zaawansowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne jako alternatywa, która może zmniejszyć ból.
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi zarówno technik diagnostycznych, jak i nieinwazyjnych metod wspierania leczenia, które są dostępne, dzięki podejściu MEDICOMFORT. 
Czytaj więcej
ból kolana

Ból kolana

Ból stawu kolanowego? Dowiedz się, jaka jest jego najczęstsza przyczyna i jak przebiega leczenie.
Ból kolana przy zginaniu - leczenie bólu stawu kolanowego bez operacji Ból kolana zdecydowanie utrudnia codzienne funkcjonowanie.
Czytaj więcej

Ból neuropatyczny

Poznaj przyczyny jego powstawania i metody skuteczne w leczeniu bólu neuropatycznego.
Ból jest uciążliwym doznaniem czuciowym i emocjonalnym, sygnalizującym, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego.
Czytaj więcej