Dla kobiet

Staw kolanowy po korekcie

Stawy kolanowe są wykorzystywane każdego dnia, tym samym przeciążane podczas najprostszych czynności

W rezultacie dochodzi początkowo do zmian o charakterze przeciążeniowym, przeciążeniowo – zwyrodnieniowym, doprowadzając do choroby zwyrodnieniowej (ChZ) stawu kolanowego, czyli gonartrozy. W przebiegu uszkodzenia chrząstki stawowej dochodzi do powstania dolegliwości bólowych oraz ograniczenia ruchomości.

U części pacjentów obserwuje się obrzęk stawu, czyli zwiększoną ilość płynu stawowego, który często musi być ewakuowany ze stawu. Lekarze w MediComfort wykonują takie zabiegi pod kontrolą USG, a następnie stosują innowacyjną terapię zwaną iniekcyjną kolagenoterapią, która należy do bezpiecznych metod leczenia patologii narządu ruchu.

Stawy kolanowe są wykorzystywane każdego dnia, tym samym przeciążane podczas najprostszych czynności.

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego powinno być wielokierunkowe. Często stosowana farmakoterapia doustna, nie jest wystarczająca i może być wspomagana terapią iniekcyjną dostawową.

Dlateczego uzasadnione jest podawanie tropokolagenu I do stawu kolanowego? Wszystkie znajdujące się tak struktury, jak torebka stawowa, więzadła krzyżowe, czy łąkotki zbudowane są z kolagenu. Zatem podawanie dostawowe powoduje, ich odżywienie, przebudową, a tropokolagen I połączony z chondrocytem (komórką chrząstki) uruchamia mechanizmy produkcji kolagenu typu II.

Terapie tropokolagenem można połączyć z terapią HA (terapią z zastosowaniem kwasu hialuronowego). Kwas hialuronowy poprawia jakość płynu stawowego, działa przeciwzapalenie, a przede wszystkim daje tzw. „efekt smarowania”. Terapia kwasowo-kolagenowa (jednoczasowe podanie obu preparatów do stawu kolanowego) należy do bezpiecznych i skutecznych form terapii w przebiegu ChZS.

Ponadto w przebiegu ChZ stawu kolanowego bardzo często obserwuje się wzmożone napięcie tkanek otaczających, w tym torebki stawowej oraz przyczepów mięśniowych – jest to mechanizm obronny. Chory odczuwa dolegliwości bólowe w zakresie tkanek miękkich okołostawowych z ograniczeniem ruchomości. Jest to często niezauważalny problem.

Lekarze w MediComfort poprzez swoje wieloletnie doświadczenie przed wdrożeniem leczenia precyzyjnie badają chorego i szukają wszystkich możliwych przyczyn dolegliwości, by następnie zastosować specjalistyczne leczenie pod postacią kolagenoterapii iniekcyjnej. Ponadto należy zwróci
szczególną uwagę, iż początkowe zmiany o charakterze przeciążeniowym mogą nie być widoczne w badaniach obrazowych, a mogą być przyczyną dolegliwości bólowych i innych objawów.

Zastosowanie kolagenoterapii iniekcyjnej na tym etapie mogą znacząco poprawić komfort życia chorego, przy jednoczesnym znikomym ryzyku działań niepożądanych. W MediComfort u pacjentów z ChZ stawów kolanowych standardowo nie stosuje się terapii sterydowych ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (wzrost ciśnienia tętniczego, wzrost poziomu cukru-glikemii), co szczególne ma znaczenie u schorowanych pacjentów w starszym wieku.