Dla kobiet

Odcinek szyjny

Zespół bólowy odcinka szyjnego kręgosłupa może być spowodowany różnymi patologiami i może dotyczyć pacjentów w różnym wieku, nawet tych młodszych.

Zespół bólowy odcinka szyjnego kręgosłupa może być spowodowany różnymi patologiami i może dotyczyć pacjentów w różnym wieku, nawet tych młodszych. W większości przypadków w pierwszym etapie choroby obserwujemy zmiany o charakterze przeciążenia (70-80% przypadków), szczególnie w zakresie tkanek miękkich otaczających kręgosłup, mowa o mięśniach, powięzi, więzadłach. Początkowo dochodzi do ich wzmożonego napięcia, sztywności a tym samym ograniczenia ruchomości w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa.

Niestety w konsekwencji tych zmian pacjent odczuwa dolegliwości bólowe. Pierwszym objawem radiologicznym jest zniesienie lordozy szyjnej (fizjologicznej krzywizny kręgosłupa) na skutek zbyt mocno napiętych mięśni okołokręgosłupowych. Dlatego uzasadnione jest zastosowanie kolagenoterapii iniekcyjnej w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa techniką mezoterapii (wielopunktowej mikroiniekcji), zwanej w świecie nauki techniką LIT (ang. local intradermal therapy). W placówkach MediComfort standardowo są wykonywane tego typu zabiegi iniekcyjne w obrębie kręgosłupa szyjnego. Ze względu na rodzaj patologii Pacjent może odczuwać różne objawy.

Mogą to być:

  • miejscowe (lokalne) dolegliwości bólowe oraz napięciowe ograniczenie ruchomości w zakresie szyjnego odcinka kręgosłupa;
  • dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa z promieniowaniem do kończyny górnej, tzw. rwa barkowa, chory może poza bólem odczuwać objawy o charakterze parastezji (drętwienia, mrowienia w zakresie kończyny górnej, szczególnie w obrębie ręki),
  • dolegliwości bólowe z promieniowaniem do okolicy potylicy, dlatego głównym objawem jaki będzie zgłaszał Chory to ból tylnej części głowy, tzw. zespół bólowy szyjno-głowowy (potylicy).

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii, w tym terapii iniekcyjnej kluczowe jest ustalenie przyczyny dolegliwości jakie prezentuje Pacjent. Ze względu na swoje doświadczenie, lekarze MediComport na podstawie przeprowadzonego badania przedmiotowego i podmiotowego oraz analizie badania obrazowego ustalają przyczynę dolegliwości i wdrażają celowany schemat leczenia.

Ponadto należy podkreślić, iż coraz do młodsi Pacjenci zgłaszają dolegliwości bólowe w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa z dodatkowymi objawami, m.in. zaburzeniami widzenia, słuchu, równowagi, pojawiają się nudności a nawet wymioty. Może to mieć związek z coraz częściej rozpoznawaną szyjną smartfonową. Alternatywą w tym przypadku jest zastosowanie kolagenoterapii iniekcyjnej techniką mezoterapii.