Dla kobiet

Łokieć

Zespół bólowy w obrębie łokcia może być spowodowany różnymi patologiami.

Zespół bólowy w obrębie łokcia może być spowodowany różnymi patologiami. Do bardzo często diagnozowanych stanów klinicznych zaliczany jest tzw. łokieć tenisisty lub golfisty. Łokieć tenisisty określany jest jako patologia o charakterze entezopatii, czyli stan zapalany przyczepów prostowników nadgarstka (ścięgien) do nadkłykcia bocznego kości ramiennej, czyli kości umiejscowionej po stronie zewnętrznej łokcia.

Początkowo zmiany mogą ograniczać się do dolegliwości bólowych w obrębie miejsca przyczepu mięśnia, a jeżeli nie są leczone mogą zacząć promieniować przez przedramię w kierunku nadgarstka czy ręki. Ból ten spowodowany jest z reguły wzmożonym napięciem tkanek miękkich, nie tylko mięśni, ale również powięzi. Chory ma problem z wykonywaniem podstawowych czynności z użyciem ręki oraz przedramienia. Dolegliwości pojawiają się przy klikaniu myszą oraz pisaniu na klawiaturze.

Bardzo często niezbędna jest zmiana stanowiska pracy na bardziej ergonomiczną (mysz pionowa, podkładka pod klawiaturę). Jedną z form terapii jest zastosowanie iniekcyjnej sterydoterapii. Ale co w przypadku wystąpienia problemu u młodych oraz starszych pacjentów? Obciążonych innymi chorobami internistycznymi takimi jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Należy pamiętać, iż sterydy mogą spowodować podniesienie wartości glikemii (poziomu cukru we krwi), a także ciśnienia tętniczego u chorych z nadciśnieniem.

Dlatego w MediComfort standardowo nie są stosowane sterydy w iniekcjach, zwane potocznie blokadami. W MediComfort stosuje się przede wszystkim kolagenoterapię iniekcyjną. Tropokolagen I podawany jest zarówno do zmienionych chorobowo przyczepów mięśniowych, ale również w przypadku dolegliwości bólowych promieniujących do nadgarstka / ręki wykonuje się mezoterapię przedramienia.

W przebiegu zespołu bólowego o charakterze łokcia golfisty mamy odczynienia ze zmianami zapalanymi przyczepów mięśni do kości od strony wewnętrznej (przyśrodkowej) łokcia (do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej). Zabieg iniekcji w tej okolicy jest nieco trudniejszy ze względu na przebiegający tam powierzchownie nerw łokciowy. Ze względu na doświadczenie lekarzy MediComfort zabieg ten nie stanowi trudności, a przed jego wykonaniem wykonywane jest standardowo USG celem dokładnej oceny położenia nerwu. Na podstawie dotychczasowej literatury oraz doświadczenia klinicznego, omawiana technika należy do bezpiecznych form terapii zespołu bólowego w przebiegu łokcia tenisisty czy golfisty.